TELE-MIKROKANALIZACJE SP.J.

tel. (+48) 601 28 90 24
poczta@mikrokanalizacje.pl

Światłowody - technologia tradycyjna

Spółka TELE-MIKROKANALIZACJE realizuje zlecenia z zakresu tradycyjnych sieci optycznych obejmujące:

  • wykonanie koncepcji budowy sieci,
  • wykonanie projektów technicznych i budowlanych,
  • budowy sieci dystrybucyjnych i abonenckich,
  • modernizacji i rozbudowy istniejących sieci.

Do realizacji zadań z zakresu tradycyjnych sieci światłowodowych wykorzystywany jest sprzęt zakupiony w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorstwa TELE-MIKROKANALIZACJE Sp. J. poprzez wprowadzenie do oferty usług wykonawstwa linii światłowodowych nowoczesną technologią mikrokanalizacji oraz technologią tradycyjną” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

 

 

TELE-MIKROKANALIZACJE SP.J.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Dysponujemy sprzętem specjalistycznym:

  • Spawarka FUJIKURA FSM-60s
  • Maszyna wdmuchująca mikrokable BREEZE CBS-1300
  • Maszyna wdmuchująca kable TORNADO C-1250